Brighton Timetable 2021

MONDAY
STUDIO 1
4:00 - 5:00 pmTAPLEVEL 5 YR 2
5:00 - 6:00 pm JAZZ LEVEL 6 YR 2
6:00 - 7:00 pm TAP LEVEL 6 YR 2
   
STUDIO 2
4:00 - 5:00 pmBALLET LEVEL 6 YR 2
5:00 - 6:00 pm BALLET PRE-ELEM
6:00 - 7:00 pm OPEN BALLET / ELEM
7:00 - 8:00 pmOPEN JAZZ
TUESDAY
STUDIO 1
2:00 - 3:00 pm READY SET DANCE LEVEL 1 & 2
3:00 - 3:45 pm BEG BALLET / JAZZ
4:00 - 4:45 pmBALLET / JAZZ LEVEL 1
4:45 - 5:15 pm TAP LEVEL 2
5:15 - 6:15 pmBALLET / JAZZ LEVEL 2
6:15 - 7:00 pm TAP LEVEL 3
   
STUDIO 2
4:00 - 5:00 pm BALLET LEVEL 3
5:00 - 6:00 pmJAZZ LEVEL 3
WEDNESDAY
STUDIO 1
10:00 - 11:00 amREADY SET DANCE LEVEL 1
11:00 - 12:00 pmREADY SET DANCE LEVEL 2
4:00 - 5:00 pmJAZZLEVEL 5 YR 2
5:00 - 6:00 pmBALLETLEVEL 5 YR 2
6:00 - 7:00 pm SENIOR HIP HOP 13 YEARS UP
7:00 - 8.00 pm INTER HIP HOP 9 - 12 YRS
   
STUDIO 2
4:00 - 5:00 pm BALLET PRE - ELEM
5:00 - 6:00 pm JAZZ LEVEL 7 YR 2
6:00 - 7:00 pm INTER CONTEMPORARY
7:00 - 8:00 pm SENIOR CONTEMPORARY
THURSDAY
STUDIO 1
10:00 - 11:00 amREADY SET DANCE LEVEL 1
11:00 - 12:00 pmREADY SET DANCE LEVEL 2
4:00 - 4:45 pmBALLET / JAZZ LEVEL 1
4:45 - 5:15 pmTAP LEVEL 1
5:15 - 6:15pmJAZZLEVEL 5 YR 2
6:15 - 7:15 pmBALLET LEVEL 5 YR 2
   
STUDIO 2
4:00 - 5:00 pmJUNIOR CONTEMPORARY
5:00 - 6:00 pmJAZZ LEVEL 4
6:00 - 7:00 pmBALLET LEVEL 4
>
SATURDAY
STUDIO 1
9:30 - 10:15 am PRESCHOOL DANCE
10:15 -10:45 am BEG TAP
10:45 -11:45 am BEG BALLET / JAZZ
11:45 - 12:45 pm READY SET DANCE LEVEL 1 & 2
12:45 - 1:30 pm JUNOR HIP HOP
1:30 - 2:15 pm BEG ACRO
2:15 - 3:15 pm INTER ACRO
   

Hampton Timetable 2021


TUESDAY
STUDIO 3
4:15 - 5:00 pmJUNIOR HIP HOP 5 - 8 YRS
5:00 - 6:00 pmINTER HIP HOP9 - 12 YRS
Scroll to Top